PmWikiVi

PmWiki là một hệ thống WikiWikiWeb được Patrick Michaud viết bằng ngôn ngữ PHP. PmWiki là một công cụ hỗ trợ dễ dàng việc tạo lập, bảo trì và hợp tác trên trang Web.

Địa chỉ này hiện đang dùng phiên bản pmwiki-2.3.35. Phần mềm Wiki được dùng tự do trong khuôn khổ giấy phép GPL và có thể tải về từ địa chỉ http://pmichaud.com/pub/pmwiki. Các tài liệu hỗ trợ xin tìm thêm trong phần chỉ mục (index)

PmWiki được đăng ký bản quyền bởi tác giả Patrick R. Michaud (http://pmichaud.com).